MAKLUMAN PENTING

KEPUTUSAN HLP & CBBP TB BOLEH DISEMAK SEKARANG MULAI 30 OKTOBER 2015.

19.2.09

Perhatian untuk Pemohon pinjaman PJJ-KPM-OUM

Semua peserta Program Pensiswazahan Guru anjuran KPM layak dipertimbangkan untuk mendapat pinjaman pelajaran. Sehubungan dengan itu, semua peserta perlu memohon pinjaman pelajaran tersebut dengan mengisi Borang Permohonan Pinjaman Pelajaran yang boleh dimuat turun. Adalah diingatkan bahawa tuan perlu memohon dan mendapat kelulusan / kebenaran mengikuti PJJ daripada Bahagian PendidikanGuru (BPG) terlebih dahulu sebelum mengikuti Program Pensisiwazahan PJJKPM-OUM. Kegagalan tuan untuk mendapatkan kelulusan/kebenaran BPG bagi ..... seterusnya
Sila rujuk LMS.

0 comments: